Vlaestraat 29, 8610 Zarren

Behelst alle wegeniswerken voor het creëren en verharden van toegangswegen, opritten, taluds & parkings voor de particuliere – en bedrijfssector in Houthulst.

Wegeniswerken in Houthulst:

N

Aanleggen van opritten, parkings, taluds & toegangswegen in Houthulst, Klerken, Merkem

N

Afgraven en egaliseren

N

Steken van buizen in beton of gres

N

Transport- en containerservice voor aan- & afvoer grond, teelaarde, puin, steenslag, gravier, dolomiet, …

N

Aandammen