Vlaestraat 29, 8610 Zarren

We doen alle grondverzet, nivellerings- en grondwerken voor particulieren, bedrijven, landbouwers en lokale overheden: één aannemer voor alles laat het vooruitgaan.

Bouwwerven:

N

Bouwrijp maken kavels, inbegrepen de nodige sloopwerken & rooiwerken vooraf

N

Delven funderingen, bouwputten en sleuven voor riolering en nutsleidingen

N

Leveren en plaatsen septische putten

N
Leveren en plaatsen regenwaterputten (tot 20.000 liter)
N

Afvoeren overtollige grond

N

Leveren teelaarde

N

Aanleg opritten en terrasvoorbereiding

N

Nivelleren terrein rondom en voorbereiden groenzone

N

Vanaf 2019, nieuw 3D gps gestuurde 27 tons kraan

LANDBOUWWERKEN:

N

Bouwrijp maken terreinen voor hangar- of stallenbouw, silo opslag, mestverwerking, …

N

Nivelleren en egaliseren landbouwgronden

N

Rooien bomen en uitfrezen van boomstronken (zie pagina rooien van bomen en freezen van stronken)