Vlaestraat 29, 8610 Zarren

We doen alle grondverzet, nivellerings- en grondwerken voor particulieren, bedrijven, landbouwers en lokale overheden in Houthulst.

Grondwerken & grondverzet in Houthulst:

N

Bouwrijp maken van kavels in Houthulst, Klerken, Merkem inbegrepen de nodige sloopwerken & rooiwerken vooraf

N

Delven van funderingen, bouwputten en sleuven voor riolering en nutsleidingen

N

Leveren en plaatsen van septische putten

N

Leveren en plaatsen van regenwaterputten (tot 20.000 liter)

N

Grondverzet en afvoeren van overtollige grond

N

Leveren van teelaarde

N

Aanleg van van opritten en terrasvoorbereiding

N

Nivelleren van terrein rondom en voorbereiden van uw groenzone

N

Vanaf 2019, nieuw 3D gps gestuurde 27 tons kraan

Nivilleringswerken in Houthulst:

N

Bouwrijp maken terreinen voor hangar- of stallenbouw, silo opslag, mestverwerking, …

N

Nivelleren en egaliseren van landbouwgronden in Houthulst, Klerken, Merkem

N

Rooien van bomen en uitfrezen van boomstronken (zie pagina rooien van bomen en freezen van stronken)